Add Your Property

Commercial Informations

Property Informations

Contact Details

Contract
Print Out

SÖZLEŞME

1. TARAFLAR :

1.1 TTG Turizm Elektr. İnş. Ve Dan. Hiz San ve Tic Ltd Şti

ADRES : Binbirdirek Mah. Dostluk Yurdu Sok. No:10/8 Sultanahmet / FATİH / İSTANBUL

TEL : +90 212 517 0013

FAKS : +90 212 517 0009

EMAIL : info@istanbulhotels.com

1.2 :………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

ADRES : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

TEL : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

FAKS : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

2. TANIMLAR :

Bu Sözleşme’de;

1. TTG Turizm Elektr. İnş. Ve Dan. Hiz San ve Tic Ltd Şti aşağıda istanbulhotels.com adı altında bütünü ile www.istanbulhotels.com ve www.istanbulhotels.org olarak,

2. ………………………………………………………………………………………………..aşağıda kısaca OTEL olarak,

3. TTG Turizm Elektr. İnş. Ve Dan. Hiz San ve Tic Ltd Şti’ın sahibi olduğu ve iş bu sözleşmeyle kullanım şartları belirlenen otelleri ihtiva eden web sitesi ve kullanımı SİSTEM olarak,

4. İş bu sözleşmenin tamamı SÖZLEŞME olarak,

5. istanbulhotels.com ile otel birlikte TARAFLAR olarak,

anılacaktır

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU :

“istanbulhotels.com” üye otellerin odalarını satışa sunabildiği ve “Misafir”lerin bu otellere online rezervasyon yapabildiği bir rezervasyon “Sistem”ine sahip olup bu sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

istanbulhotels.com kendi web sayfasına sahibidir ve işletmesini tek başına yapar. Istanbulhotels.com katılımcı otele bağlı olarak, (Otel, Müşterek(veya yıldız/sınıf), Oteller) otelin bilgisi dahilinde otelin özelliklerine göre hazırlanmış web sayfasıyla web sayfası ziyaretçilerin otelde konaklama için rezervasyon yapmasına imkan sağlayan bir sistemi işletmektedir. Istanbulhotels.com agreement

 

4. SAHİPLİK ve FİKRİ HAKLAR :

4.1 SİSTEM, ortak bir çalışma ve/veya derleme olarak, Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Yasası ve konu hakkındaki diğer yasalar tarafından korunmaktadır.

4.2 İş bu sözleşme kapsamında istanbulhotels.com tarafından OTEL’e sisteme giriş kodları verilmiş olmasına rağmen, kullanımına verilen SİSTEM ve SİSTEM’e ait her türlü bilgi, kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak istanbulhotels.com 'a aittir. istanbulhotels.com işbu sözleşme hükümleri uyarınca OTEL’in yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla OTEL’e iş bu sözleşme ile ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.

5. OTEL BİLGİSİ, ŞİKAYETLER, YÜKÜMLÜLÜK

5.1 OTEL, istanbulhotels.com web sitesinde otelle ilgili bulunacak tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgiler otelle ilgili genel bilgiler, rezervasyon yapılabilecek odaların bilgileri, fiyatlar, odaların müsaitlik durumu, iptal ve iptal edilmemiş gelemeyen oda rezervasyonu için yapılacak ( No Show ) şartlarından oluşabilir. Bu bilgiler, istanbulhotels.com tarafından düzenlenmiş standartlar ve formatlara uygun olarak otel bilgileri olarak istanbulhotels.com a sağlanacaktır.

5.2 OTEL istanbulhotels.com daki otel bilgilerinin her zaman için doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.3 OTEL, istanbulhotels.com’a üçüncü şahıslar ve kurumlar tarafından, yanlış verilen otel bilgileri, otelde yapılan konaklama, yanlış yapılan sınıflandırmalar, iptal edilen konaklama rezervasyonu veya otel tarafından sağlanan diğer hizmetler ve sair nedenlere istinaden, özellikle Fikri veya Sınai Mülkiyet mevzuatı ile turizm mevzuatının ihlali ve sair iddialarla, istanbulhotels.com‘a karşı açılacak bütün davalar nedeniyle istanbulhotels.com’un uğrayacağı her türlü zararı istanbulhotels.com’a ödemeyi peşinen kabul eder.

5.4 OTEL, müşterilerinin şikayetlerini istanbulhotels.com’un arabuluculuğu olmaksızın çözüme kavuşturacaktır.

5.5 istanbulhotels.com’a ait web sitesinin ve sistemin teknik vesair nedenlerle geçici olarak çalışmaması durumunda istanbulhotels.com otele karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

5.6 Dahili bağlantı: istanbulhotels.com, Otel’e, online vasıtalarla otel bilgilerini güncelleyebileceği ve yine online olarak otele yapılmış rezervasyonların detaylarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebileceği bir Istanbulhotels.com agreement

 

dahili bağlantı imkanı sağlayacaktır. Istanbulhotels.com iş bu sözleşmeyi onayladıktan sonra OTEL’e özel bir kullanıcı adı ve şifre tanımlayacaktır. Otel bu kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden sorumludur ve herhangi bir güvenlik ihlali olduğunda derhal istanbulhotels.com’u haberdar ederek gerekli düzeltme ve tedbirlerin alınmasını isteyecektir.

İstanbulhotels.com, Otel’lere dahili bağlantı imkanı ile SİSTEM’e giriş yapıp, yapılmış rezervasyonları günlük olarak kontrol etmesini özellikle tavsiye eder. Bu anlamda, Otel’in aldığı rezervasyon sayısına bağlı olarak SİSTEM’in daha sıklıkla kontrol etmesi gerekli olabilir.

6- DİREKT REFERANSLAR, ÇEVİRİLER VE OTEL BİLGİSİNİN KULLANIMI

6.1 Otel’in; otel bilgisi kısmında otel ile direkt iletişim için, otelin web sayfasını, otel telefon numarasını veya diğer bir iletişim bilgisini yayınlamasına izin verilmez. Otelin web sitesine veya üçüncü bir siteye yönlendirecek bağlantı linkleri belirtilemez, bu sitelerden bahsedilemez.

6.2 Otel işbu sözleşmeyi imza ederek Istanbulhotels.com’a, otel bilgilerinin kısaltılarak veya standartlaştırarak diğer dillere çevrilmesine de izin vermiş olmaktadır. Bununla beraber, Istanbulhotels.com tarafından yapılan Otel bilgisi çevirisi, Otel tarafından Istanbulhotels.com’un yazılı olarak önceden rızası alınmadıkça kullanılamaz, istanbulhotels.com yapılan çevirilerinin fikri hak sahibidir.

6.3 Istanbulhotels.com Otel tarafından sağlanan otel bilgilerini ayrımcılık olması, iftira ve hakaret içermesi, yanıltıcı ve yanlış olması sebebi ile uyarlamak veya istanbulhotels.com içeriğine dahil etmeme hakkını saklı tutar.

7- ONLINE OTEL REZERVASYONU, OTEL ONAYI

7.1 Otel bilgisinin web sayfasına eklenmiş olmasıyla birlikte, otel, oda ve eğer varsa otelin sağladığı diğer hizmetler için rezervasyon yapma imkanı istanbulhotels.com’un web sitesinin ziyaretçilerine sunulmuş olur. ( Rezervasyon yapan site ziyaretçisi “Misafir “ e dönüşür.)

7.2 “Misafir sistem aracılığıyla bir rezervasyon yapar ki bu halde otel ve “Misafir“ arasında direk bir sözleşme yaratılmış olur. ( “Konaklama Sözleşmesi “ ) Bu bağlamda otel, istanbulhotels.com’a web sitesinde “Misafir “ tarafından oluşturulan rezervasyonlar için ‘’Konaklama Sözleşmesi’ni tamamlama yetkisi verir. Böylece otel, “Misafir “i sözleşme tarafı olarak kabul ettiği gibi rezervasyonu da, rezervasyonun yapıldığı anda web sitesinde otel hakkındaki bilgiler ve varsa “Misafir “e verilen ek bilgiler kapsamında kabul etmiş sayılır. Istanbulhotels.com agreement

 

7.3 Otel, sistem uyarınca yapılan hiçbir online rezervasyonu iptal edemez.

7.4 Otel, istanbulhotels.com üzerinden yapılan her rezervasyon için fax veya e-mail konfirmasyonu alacaktır. Istanbulhotels.com “Misafir“ tarafından sağlanan bilgiler (kredi kartı bilgisi de dahil olmak üzere) ve rezervasyonun ödemesinden sorumlu değildir.

8- KREDİ KARTI DETAYLARI; KONAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

8.1 “Misafir“lerin online rezervasyonu garanti etmek için kredi kartı detaylarını vermeleri gerekmektedir.

Istanbulhotels.com bu kredi kartı detaylarını doğrulamalarını almadan Otele iletecektir. Otel, daima çalışan bir faks makinesi hazır şekilde temin ederek, istanbulhotels.com tarafından kendisine gönderilecek “Misafir“ kredi kartı bilgilerinin güvenliğini sağlamakla, kredi kartı detaylarının gerçekliğini doğrulamak ve rezerve edilen konaklamalar için kredi kart limitini kontrol etmekle yükümlüdür. “Misafir“ tarafından yapılan rezervasyon kredi kartı ile garanti edilmez ve/veya edilemezse, Otel, “Misafir“ den rezervasyonu garanti etmesi için alternatif bir yöntem talep eder. Misafir alternatif bir yolla rezervasyonu 48 saat içinde garanti etmez ve/veya edemezse, Otel, “Misafir“ le olan Konaklama Sözleşmesini iptal eder.

8.2 Otel, oda sayısından fazla rezervasyon alması durumunda, “Misafir“e rezervasyon ile eşdeğer veya daha iyi standartta bir odayı aynı fiyatla sağlayacak ve yer değiştirmelerden doğacak her türlü ekstra masrafları kendisi karşılayacaktır. Otel bu gibi durumlar nedeniyle Istanbulhotels.com ‘a açılacak bütün davalar nedeniyle istanbulhotels.com’un uğrayacağı her türlü zararı istanbulhotels.com’a ödemeyi peşinen kabul eder.

9- UYGUNLUK, FİYAT EŞİTLİĞİ GARANTİSİ, KOMİSYON ve HESAP ÖZETİ

9.1 Uygunluk: Otel web sitesi aracılığıyla misafir tarafından rezervasyon yapılabilmesi için, belli sayıda odayı istanbulhotels.com’a taahhüt eder. Otel sağlanan Dahili Bağlantı vasıtasıyla uygun oda sayısını yoğun dönemler için artırabilir.

9.2 Fiyat eşitliği garantisi : Otel, Istanbulhotels.com sitesinde yayınlanan fiyatın eşdeğer bir konaklama için verilen en iyi fiyat olduğunu ve daha iyi bir fiyatın misafir tarafından gerek otelin direkt olarak aranması gerekse diğer aracılar vasıtası ile alınamayacağını garanti eder. Istanbulhotels.com agreement

 

9.3 Komisyon: Otel, istanbulhotels.com’a, istanbulhotels.com’a ait web sitesi aracılığı ile yapılan oda konaklama rezervasyonları ve eğer varsa diğer hizmetlerin toplam satış bedelleri üzerinden yüzde temeline dayalı bir komisyon verecektir. Opsiyon süresi içerisinde kurallara uygun olarak iptal edilen rezervasyonlardan dolayı komisyon ödenmez.

Komisyon, web sitesinde yayınlanmış fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır.

Minimum komisyon yüzdesi(%15), Otel Sözleşmesinde, Otel ve istanbulhotels.com arasında bağımsız olarak belirlenir.

Daha yüksek bir sıralamada yer alabilmek için, Otel tek taraflı olarak komisyon yüzdesini ve oda uygunluk durumunu yükseltebilir; bu Dahili Bağlantı vasıtası ile otel tarafından yapılabilir.

9.4 Online Rezervasyon Hesap Özeti, Değişiklikler: Dahili Bağlantı, istanbulhotels.com web sitesi üzerinden yapılmış tüm rezervasyonların ve bu rezervasyonlara ilişkin komisyonların detaylarını gösterir.

Her ayın ilk günü, Dahili Bağlantı’da “Online Rezervasyon Hesap Özeti” çıkış tarihi önceki aya rastlayan tüm misafirlerin rezervasyonlarını gösterir şekilde oluşturulur.

Otel gelmeyen rezervasyon, rezervasyon iptali ve/veya herhangi bir düzeltme için gerekirse online rezervasyon hesap özetine girebilir ve doğruluğunu konfirme edebilir. (toplu olarak, “Değişikler”)

Ayın 1.gününden sonra 8 takvim günü içinde bu tip değişiklikler ve konfirmasyon yapılmalıdır. (Deadline)

Deadline süresi içinde konfirme edilmeyen Online Rezervasyon Hesap Özeti kabul edilmiş olarak addedilecek ve her iki taraf içinde bağlayıcı olacaktır.

Istanbulhotels.com hali hazırda kesilmiş olan faturalara yapılacak değişiklikleri reddetme hakkını ve değişiklikleri otele faturala etme hakkını saklı tutar.

10- FATURALAR ve ÖDEME

Komisyon Faturaları Online Rezervasyon Hesap Özeti ve opsiyon süresi içinde yapılan değişiklere uygun olarak hazırlanır. Faturalar aylık olarak hazırlanıp otele posta, faks veya e-mail yoluyla gönderilir. Komisyon Faturası fatura tarihinden sonraki 14 gün içerisinde faturada belirtilen şekilde ödenecektir. Otel tarafından faturanın geç ödenmesi durumunda istanbulhotels.com gecikme faizi isteme, sözleşmeye istinaden verilen servisi askıya alma ve/veya banka garantisi yada diğer finansal garantiler isteme hakkını saklı tutar. Ayrıca faturaların geç ödenmesi durumunda sözleşmeyi anında iptal hakkını saklı tutar.

11- BİLGİLERİN KONTROLÜ, MİSAFİR YORUMLARI, SIRLAMA ve YETKİLENDİRME

11.1 Bilgilerin kontrolü: Online Hesap Özetinde otel tarafından yapılan değişikliler istanbulhotels.com tarafından doğruluğu açısından kontrol edilir. Misafir tarafından otel için yazılan yorumlarda bu amaçla takip edilir. Şayet kontroller sonucunda istanbulhotels.com’un menfaatini zedeleyecek yalan beyan veya sistematik bir şekilde otel tarafından değişiklik yapıldığı saptanırsa istanbulhotels.com yapılan bu Istanbulhotels.com agreement

 

değişiklikleri gerçeklere aykırı olduğuna inanarak reddetme hakkını ve tek yönlü olarak anında sözleşmeyi fesh etme hakkını saklı tutar. Istanbulhotels.com reddedilen değişiklikler için otelden para talep etme hakkını saklı tutar.

11.2 Misafir Yorumları: Misafir otelde kaldıktan sonra, istanbulhotels.com misafire konaklamalarının değişik açılardan yorumlamasını ve puanlandırmasını sorar. Istanbulhotels.com bu yorum ve neticeleri web sitesinde yayımlama hakkını saklı tutar. Otel istanbulhotels.com’un bu yorumların yayımcısı değil dağıtıcısı olduğunu kabul ve beyan eder.

11.3 Sıralama: Otellerin web sitesinde listelenme sırası ( Sıralama) tek taraflı olarak istanbulhotels.com tarafından belirlenir. Bu sıralama örneğin otel tarafından ödenecek geçerli komisyon tutarı, otel tarafından sağlanan mevcut oda sayısı, otelin istanbulhotels.com sitesindeki sayfasının rezervasyona dönüşüm oranı, gerçekleşen satış tutarı, iptal sayısı, misafir yorumları gibi değişik kriterlere göre belirlenir ve her halükarda istanbulhotels.com’un tek başına belirleme hakkına sahip olduğu bir konudur.

11.4 Online Pazarlama: istanbulhotels.com otelin adını kullanarak online pazarlama yapabilir ve bu anlamda e-mail yoluyla, ve/veya tıklama başına para ödeme sitemi ile ( Pay-Per-Click ) yönetemlerini kullanabilir. Bu durumda pazarlama ve reklam maliyetleri istanbulhotels.com’a ait olup ancak daha önceden onayı alınmakla otel bu maliyetlere ortak olur.

11.5 Yetkilendirme: istanbulhotels.com servislerin dağıtımı ve üçüncü kişilerle işbirliği yapma ve bu doğrultu da ortakları olan kuruluşlara komisyon verme hakkını saklı tutar.

12- YÜRÜRLÜĞE GİRME, SÜRE ve FESİH

12.1 İş bu sözleşme imza tarihi itibarı ile birlikte yürürlüğe girer. Şu kadar ki eğer otel sözleşme imza edilmeden daha önce sisteme katılmışsa, sözleşme geriye etkili sayılır ve sisteme katılmasından itibaren sözleşme tarafları bağlar.

12.2 Otel yada istanbulhotels.com sözleşmeyi istediği zaman ve sebep göstermeksizin 14 gün öncesinden yek diğerine haber vererek sonlandırabilir. Bunun yanında Istanbulhotels.com, sözleşmeyi otel tarafından sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin ihlali durumunda ( örneğin; ödemelerin gecikmesi, iflas, fiyat eşitlik ilkesinin ihlali, yanlış bilginin kanıtlanması veya önemli miktarda müşteri şikayeti ) sözleşmeyi haber vermeksizin anında iptal edebilir veya hizmeti askıya alabilir.

12.3 Sözleşmenin sonlandırılması ve/veya iptali halinde dahi, otel iptal tarihinden önce websitesi aracılığıyla yapılmış olan rezervasyonları kabul eder ve misafir(ler)in otelden ayrılış tarihi sözleşme iptal tarihinden önce veya sonra olsun, misafirlerin konaklamasını sağlar ve istanbulhotels.com’a olan tüm komisyon borçlarını öder. Istanbulhotels.com agreement

 

13- DEĞİŞİKLİKLER

Istanbulhotels.com gerekli olduğunda bu sözleşme metninde değişikliğe gidebilir. Böyle bir değişiklik hasıl olduğunda yeni metin istanbulhotels.com tarafından otele ulaştırılacak ve otelden değişiklikler konusunda bilgi sahibi olduğu ve kabul ettiğine dair onay alınacaktır. Şayet otel kendisine bildirilen yeni metin hakkında sessiz kalırsa bu değişiklik yapılmış yeni metin otel tarafından kabul edilmiş sayılır.

14. ORTAK HÜKÜMLER :

TARAFLAR,

14.1 Yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebliğat adresleri olduğunu, adres değişikliğini yazılı olarak yekdiğerine bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılacak tebligatların tebliğ edilsin ya da edilmesin yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını,

14.2 Taraflar yukarıda belirtilen adreslerde bulunan telefon ve faks numaralarından ve/veya elektronik posta adreslerinden gönderilmesi koşuluyla, faks metinlerini ve faks makinesi kayıtları ile bilgisayar faks gönderme kayıt ve metinlerini ile elektronik posta kayıtlarını bu özel delil sözleşmesi ile ''yazılı delil olarak'' kabul etmişlerdir.

14.3 Sözleşmenin bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi veya bir maddesinin batıl olması sözleşmenin bütünlüğüne halel getirmez. Ve sadece o madde hükümsüz sayılır. Meğerki iptal edilen maddeden sonra sözleşme uygulanamaz hale gelsin.

14.4 İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların halinde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacağını ve sözleşmenin Türk Hukuku uyarınca düzenlenip imza edildiğini ve ihtilaf halinde Türk Hukuku uyarınca yorumlanacağını,

14.5 İş bu sözleşme …………/………../…………. tarihinde İstanbul’da 2 (İki) nüsha tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girdiğini, Sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair harç ve giderlerin de taraflar arasında eşit olarak paylaşılacağını, kabul etmişlerdir.

………………………………………….................... ……….…………………………………………………..